مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره‌های زیرزمینی اصلاح شد

مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره‌های زیرزمینی اصلاح شد هیئت دولت مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره‌های زیرزمینی را اصلاح و ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر..

مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره‌های زیرزمینی اصلاح شد

هیئت دولت مصوبه تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره‌های زیرزمینی را اصلاح و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین تعرفه هزینه جبران افت سفره‌های آب زیرزمینی موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، مقرر شد وجوه دریافتی حاصل از تعرفه هزینه‌های جبران افت سفره‌های آب زیرزمینی، به حساب درآمدهای عمومی واریز و مطابق ترتیب مقرر در ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن به مصرف برسد.

همچنین براساس اصلاح مصوبه مذکور، تخفیف ۴۰ درصدی در پرداخت هزینه‌های جبرانی که برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نظر گرفته شده بود، لغو گردید.