مصدومیت ۸ نفر در تصادف شهر نجف‌آباد

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: هشت نفر در حادثه ترافیکی شهر نجف آباد دچار مصدومیت شدند.

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: هشت نفر در حادثه ترافیکی شهر نجف آباد دچار مصدومیت شدند.