مصاحبه وزیرخارجه ترورسیاسی حاج‌قاسم بود

مصاحبه وزیرخارجه ترورسیاسی حاج‌قاسم بود متکی: بسیار متأسفم که این مصاحبه برای کسی که آمریکا او را ترور نظامی کرد، یک «ترور سیاسی ناجوانمردانه» بود.
دریافت ۱۳ MB

مصاحبه وزیرخارجه ترورسیاسی حاج‌قاسم بود

متکی: بسیار متأسفم که این مصاحبه برای کسی که آمریکا او را ترور نظامی کرد، یک «ترور سیاسی ناجوانمردانه» بود.

دریافت ۱۳ MB