مشارکت مردم در انتخابات، قدرت داخلی کشور را افزایش می‌دهد

مشارکت مردم در انتخابات، قدرت داخلی کشور را افزایش می‌دهد نایب رئیس مجلس گفت:‌ میزان مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی برای کشور قدرت داخلی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، کشورهای جهان متناسب با توان و قدرت د..

مشارکت مردم در انتخابات، قدرت داخلی کشور را افزایش می‌دهد

نایب رئیس مجلس گفت:‌ میزان مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی برای کشور قدرت داخلی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، کشورهای جهان متناسب با توان و قدرت داخلی با ما برخورد می‌کنند.

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات، اظهار داشت: حق مسلم مردم است که در انتخابات‌ گوناگون اعم از ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشارکت کنند.

وی بیان کرد: مطابق با قانون کسانی که در انتخابات کاندیدا می‌شوند، در صورت تایید صلاحیت باید مورد پذیرش مردم هم قرار گیرند و مردم هم با حضور پای صندوق‌های رأی فرد اصلح را انتخاب می‌کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: میزان مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی برای کشور قدرت داخلی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، کشورهای جهان متناسب با توان و قدرت داخلی با ما برخورد می‌کنند.