مراسم استقبال از پیکر شهید گمنام در قشم

پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس روز جمعه ۱۴ خردادماه وارد جزیره قشم شد و پس از استقبال و انجام تشریفات برای آیین تشییع به حسینیه شهید حاج قاسم در ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم منتقل شد.

پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس روز جمعه ۱۴ خردادماه وارد جزیره قشم شد و پس از استقبال و انجام تشریفات برای آیین تشییع به حسینیه شهید حاج قاسم در ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم منتقل شد.