مذاکرات امروز وین سازنده بود/ ادامه گفتگوها جمعه ادامه می‌یابد

مذاکرات امروز وین سازنده بود/ ادامه گفتگوها جمعه ادامه می‌یابد معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دور نخست مذاکرات برجام در وین سازنده بود، گفت: مذاکره کنندگان در وین خواهند ماند تا جلسه دیگری..

مذاکرات امروز وین سازنده بود/ ادامه گفتگوها جمعه ادامه می‌یابد

مذاکرات امروز وین سازنده بود/ ادامه گفتگوها جمعه ادامه می‌یابد

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دور نخست مذاکرات برجام در وین سازنده بود، گفت: مذاکره کنندگان در وین خواهند ماند تا جلسه دیگری را در روز جمعه در خصوص برجام داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه، با بیان اینکه دور نخست مذاکرات برجام در وین سازنده بود، به پرس تی وی گفت: مذاکره کنندگان در وین خواهند ماند تا جلسه دیگری را در روز جمعه در خصوص برجام داشته باشند.

وی اظهار داشت: گفتگوهای کارشناسی در وین در خصوص رفع تحریم ها و اقدامات برجامی ایران ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی وزیرامور خارجه تاکید کرد: دستیابی به هر گونه توافق در خصوص آزادسازی یک میلیارد دلار از پول ایران در ازای توقف غنی سازی ۲۰ درصد را رد کرد.