محور توسعه مازندران مشخص نیست/ خام فروشی کالاها

ساری- مسئول هماهنگی ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در مازندران با اشاره به مغفول ماندن ظرفیت های استان در سایه ناکارآمدی ها گفت: محور توسعه استان مشخص نیست.

ساری- مسئول هماهنگی ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در مازندران با اشاره به مغفول ماندن ظرفیت های استان در سایه ناکارآمدی ها گفت: محور توسعه استان مشخص نیست.