محسن رضایی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

محسن رضایی از خبرگزاری مهر بازدید کرد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز (دوشنبه) از خبرگزاری مهر با..

محسن رضایی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز (دوشنبه) از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

وی با حضور در تحریریه خبرگزاری به سوالات خبرنگاران مهر پاسخ گفت.