ماجرای سهمیه واکسن پاکبان‌ های آبادان

ماجرای سهمیه واکسن پاکبان‌ های آبادان رییس شورای عالی استان‌ها گفت: اعضای شورای شهر آبادان واکسن کرونا تزریق نکردند. روز اول تزریق پاکبان‌ ها به علت شایعات موجود در فضای مجازی از واکسن‌ ها استقبال نکر..

ماجرای سهمیه واکسن پاکبان‌ های آبادان

 ماجرای سهمیه واکسن پاکبان‌ های آبادان

رییس شورای عالی استان‌ها گفت: اعضای شورای شهر آبادان واکسن کرونا تزریق نکردند. روز اول تزریق پاکبان‌ ها به علت شایعات موجود در فضای مجازی از واکسن‌ ها استقبال نکردند.

دریافت ۲۴ MB