لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام عزاداری نیمه خرداد

قم- معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک در آئین‌های عزداری نیمه خرداد در قم ضروری است.

قم- معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک در آئین‌های عزداری نیمه خرداد در قم ضروری است.