لحظه‌ای از اندیشیدن به آرمان بزرگ قدس غفلت نخواهیم کرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی روز قدس را بستر شکل‌گیری جبهه بیداری و مقاومت اسلامی دانست و تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران لحظه‌ای از اندیشیدن به آرمان قدس غفلت نخواهند کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی روز قدس را بستر شکل‌گیری جبهه بیداری و مقاومت اسلامی دانست و تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران لحظه‌ای از اندیشیدن به آرمان قدس غفلت نخواهند کرد.