قطعی آب گرمی پذیرفتنی نیست/تذکر و استیضاح وزیر نیرو در اولویت

اردبیل- نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعی آب در شهرستان گرمی به هیچ وجه قابل قبول نیست و مردم نباید در این زمینه نارضایتی داشته باشند.

اردبیل- نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعی آب در شهرستان گرمی به هیچ وجه قابل قبول نیست و مردم نباید در این زمینه نارضایتی داشته باشند.