قالیباف: حاج قاسم قهرمان ملی ماست

قالیباف: حاج قاسم قهرمان ملی ماست رئیس مجلس گفت: حاج قاسم قهرمان ملی ماست و ما حاضر نیستیم حتی یک خط کوچک بر سیمای درخشان این عزیز وارد شود.
دریافت ۹ MB

قالیباف: حاج قاسم قهرمان ملی ماست

رئیس مجلس گفت: حاج قاسم قهرمان ملی ماست و ما حاضر نیستیم حتی یک خط کوچک بر سیمای درخشان این عزیز وارد شود.

دریافت ۹ MB