فیلم سینمایی «ماده پنج» وارد مرحله پیش تولید شد

فیلم سینمایی «ماده پنج» به تهیه کنندگی ریحانه ابوالحسنی و کارگردانی کمال مقدم وارد مرحله پیش تولید شد.

فیلم سینمایی «ماده پنج» به تهیه کنندگی ریحانه ابوالحسنی و کارگردانی کمال مقدم وارد مرحله پیش تولید شد.