فوت ۵ نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا در استان همدان

فوت ۵ نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا در استان همدان همدان_سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت:تعداد موارد فوتی در استان همدان با ۵ مورد جدید به ١۵٧٧ مورد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طا..

فوت ۵ نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا در استان همدان

فوت ۵ نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا در استان همدان

همدان_سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت:تعداد موارد فوتی در استان همدان با ۵ مورد جدید به ١۵٧٧ مورد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری اظهار کرد: مجموع مبتلایان به کرونا در استان همدان از ابتدای همه گیری این ویروس تاکنون با ٣٨ مورد جدید طی روز گذشته به ۱۰ هزار و ٩٣٣ نفر رسیده است و متأسفانه تعداد موارد فوتی با ۵ مورد جدید به ١۵٧٧ مورد افزایش یافته است.

وی همچنین افزود: تعداد ۵١١ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ۶١ مورد در بخش عادی، ١٩ مورد در بخش ICU و حال ٣٩ نفر وخیم گزارش شده است.

دکتر محمد طاهری گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ٣٨٩ مورد، بهار ۶٣٨ مورد، تویسرکان ٧٠٠ مورد، رزن ۴٨١ مورد، درگزین ۲۰٣ مورد و فامنین ۱٩٧ مورد، کبودراهنگ ۶٩۶ مورد، ملایر ١٩٨٠ مورد، نهاوند ١٢۵۶ مورد و همدان ۴١٠۵ مورد می‌باشد.

وی همچنین افزود: آمار مبتلایان خارج از استان ٢٨٨ مورد مثبت می‌باشد.