فوتی های کرونا در استان همدان به ۱٩٠٣ نفر رسید

فوتی های کرونا در استان همدان به ۱٩٠٣ نفر رسید همدان_سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: متاسفانه تعداد موارد فوت بر اثر بیماری کرونا در همدان با ١٩ مورد جدید به عدد یک هزار و ٩٠٣ مورد افزایش یافته ا..

فوتی های کرونا در استان همدان به ۱٩٠٣ نفر رسید

فوتی های کرونا در استان همدان به ۱٩٠٣ نفر رسید

همدان_سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: متاسفانه تعداد موارد فوت بر اثر بیماری کرونا در همدان با ١٩ مورد جدید به عدد یک هزار و ٩٠٣ مورد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اظهارات محمد طاهری تعداد موارد مثبت بستری و سرپایی از ابتدای بیماری تا کنون با ۵٠۶ مورد جدید به ترتیب به عدد ١۴ هزار و ٧۶۵ مورد بستری و ٣۶ هزار و ۵۴٧ مورد سرپایی افزایش یافته و متأسفانه تعداد موارد فوت با ١٩ مورد جدید به عدد ١٩٠٣ مورد افزایش یافته است.

وی همچنین افزود: تعداد ٩٢٩ مورد مراجعه سرپایی به اورژانس بیمارستان‌ها با علائم تنفسی مشکوک به کرونا داشتیم که از این تعداد ٢٠۴ مورد در بخش عادی و ٢٨ مورد در بخش ICU بستری شدند و حال ۶٠ نفر وخیم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه گفت: آمار مبتلایان در شهرستان‌های اسدآباد ۵٩٨ مورد، بهار ٨١٣ مورد، تویسرکان ٩١١ مورد، رزن ۶۴٧ مورد، درگزین ۲٣٩ مورد و فامنین ٢٧۶ مورد، کبودراهنگ ٩٠٣ مورد، ملایر ۲ هزار و ۶٧١ مورد، نهاوند هزار و ٩۵٧ مورد و همدان پنج هزار و ٣٨١ مورد می‌باشد لازم به ذکر از موارد اعلامی در شهرستان‌ها موارد مثبت بستری است.

طاهری تاکید کرد: فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نو ترکیب کرونا از هفته آینده در شهر همدان برای افراد داوطلب آغاز خواهد شد.