فرمانداری و بخشداری‌ها، ناظران شوراهای شهر و روستا هستند

فرمانداری و بخشداری‌ها، ناظران شوراهای شهر و روستا هستند دبیر ستاد انتخابات کشور در رابطه با اینکه چه کسی بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت می کند، گفت: همه فرمانداری ها و بخشداری ها براساس وظایف حا..

فرمانداری و بخشداری‌ها، ناظران شوراهای شهر و روستا هستند

دبیر ستاد انتخابات کشور در رابطه با اینکه چه کسی بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت می کند، گفت: همه فرمانداری ها و بخشداری ها براساس وظایف حاکمیتی ای که دارند، بر کار شوراها نظارت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در گفتگویی در رابطه با نحوه تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: در مورد شیوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که نام نویسی آنها قطعی می شود، از چهار مرجع وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال کشور پیرامون مواد قانونی و تخصص هر کدام از این دستگاه ها استعلام صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: دستگاه ها ۱۰ روز فرصت بررسی و ارایه پاسخ به ما را دارند. پاسخ ها که دریافت شد در اختیار فرمانداری ها قرار دادیم. یک هیئت اجرایی در هر فرمانداری تشکیل می شود که فرماندار رئیس آن هیئت است و رئیس اداره ثبت احوال و رئیس اداره آموزش پرورش عضو اداری این هیئت هستند و ۸ نفر از معتمدین مردم هم به این هیئت اضافه می شوند.

دبیر ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: پرونده همه این داوطلبان یک به یک بررسی می شود و مطابق با پاسخ هایی که دریافت می کنند و شناختی که خودشان نسبت به هر کدام از داوطلبان دارند، بررسی می کنند و تصمیم می گیرند. اکنون در مرحله ای هستیم که هیئت ها مشغول بررسی صلاحیت ها هستند.

موسوی در رابطه با اینکه چه کسی باید بر شوراها نظارت کند؟افزود: شوراها یک کار جمعی و گروهی هستند و همه فرمانداری ها و بخشداری ها براساس وظایف حاکمیتی ای که دارند، بر کار شوراها نظارت دارند. تمام مصوبات شوراها چه در شهرها و چه در روستاها باید براساس قانون باید در کمیته تطبیق متشکل از فرمانداری، دستگاه قضایی و نمایندگان شوراها، مصوبات را بررسی و با قانون مطابقت دهند.

وی گفت: اگر تطبیق نداشت آن را برای اصلاح اعاده می کنند. ضمن اینکه در چارچوب خود شوراها هیئت نظارت و شورای حل اختلافی وجود دارد که اگر اختلافی میان اعضای شورا یا پیرامون مصوبات شورا وجود داشته باشد، شورای حل اختلاف ورود می کنند و برخوردهای لازم را انجام می دهند.