عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت آغاز شد

عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت آغاز شد مراسم عملیات ساخت ۱۲۰ هزار مسکن بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، صبح سه شنبه هفدهم فروردین ۱۴۰۰، آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عملیات ساخ..

عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت آغاز شد

عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت آغاز شد

مراسم عملیات ساخت ۱۲۰ هزار مسکن بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، صبح سه شنبه هفدهم فروردین ۱۴۰۰، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عملیات ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن برکت و همچنین بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومین ستاد اجرایی فرمان امام، صبح سه شنبه با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، برگزار شد.

همچنین، وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم حضور دارد.

تکمیل می شود…