علما و نهادهای دینی به حجت الاسلام رئیسی تبریک گفتند

تعدادی از علما و نهادهای فرهنگی، مذهبی و دینی با ارسال پیام های جداگانه انتخاب حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی را به عنوان هشتمین رییس جمهور نظام مقدس انقلاب اسلامی تبریک گفتند.

تعدادی از علما و نهادهای فرهنگی، مذهبی و دینی با ارسال پیام های جداگانه انتخاب حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی را به عنوان هشتمین رییس جمهور نظام مقدس انقلاب اسلامی تبریک گفتند.