عراقچی وارد وین شد

معاون سیاسی وزیرامور خارجه کشورمان روز پنچ شنبه وارد وین شد.

معاون سیاسی وزیرامور خارجه کشورمان روز پنچ شنبه وارد وین شد.