ظریف یاد سعدی شیرازی، شاعر بلندآوازه ایران را گرامی‌داشت

ظریف یاد سعدی شیرازی، شاعر بلندآوازه ایران را گرامی‌داشت وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری شعر معروف بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، یاد سعدی شیرازی، شاعر بلندآوازه ایران را گرامی‌دا..

ظریف یاد سعدی شیرازی، شاعر بلندآوازه ایران را گرامی‌داشت

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری شعر معروف بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، یاد سعدی شیرازی، شاعر بلندآوازه ایران را گرامی‌داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر به مناسبت روز «بزرگداشت سعدی» نوشت: در روز سعدی، این سخن هنوز صدق می‌کند، چنانکه در سال ۱۲۵۸ صدق می‌کرد:

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به‌درد آورَد روزگار

دگر عضوها را نمانَد قرار

تو کز محنت دیگران بی‌غمی

نشاید که نامت نهند آدمی