ظریف با رئیس‌جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کرد

ظریف با رئیس‌جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کرد وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس‌جمهور ازبکستان، آخرین تحولات روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث و تبادل نظر قرار..

ظریف با رئیس‌جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس‌جمهور ازبکستان، آخرین تحولات روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان که به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری ازبکستان در تاشکند به سر می‌برد بعد از ظهر امروز با شوکت میر ضیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تشریح آخرین تحولات روابط دو کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، علاقمندی کشورمان به توسعه همکاری ها با جمهوری ازبکستان و در چارچوب ظرفیت های گسترده موجود در حوزه همکاری های دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

شوکت میر ضیایف رئیس جمهور ازبکستان نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط دوکشور و ضرورت گسترش همکاری های فی‌مابین، برگزاری چهاردهمین دور کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دوکشور در فاصله زمانی کوتاه تر را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار علاوه بر موضوعات دوجانبه، تحولات روند صلح در افغانستان و همچنین همکاری های دو کشور در حوزه های بین المللی نیز مورد گفتگو وتبادل نظر قرار گرفت.