«طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلماس» در شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی تصویب شد

در یکصد و یکمین نشست شورای پژوهشی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلماس» به تصویب رسید.

به گزارش سلماس جوان،در این نشست که با حضور «محسن پیرداده» دبیر و عضو شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، «طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلماس» بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.

گفتنی است؛ به منظور رفع موانع پیش آمده برای قرار گرفتن واحدهای اقتصادی فعال در شهرک صنعتی سلماس ذیل قانومندی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و تدوین طرح جامع صرفاً برای اراضی بارگذاری نشده خارج از محدوده این شهرک، مقرر شد طرح اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلماس، جهت طی مراحل قانونی تصویب به کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.