ضرورت همبستگی جهانی با فلسطین/ ایران کنار فلسطینی‌ها ایستاده است

وزیر امور خارجه نوشت: روز قدس، یادآوری سالانه ضرورت اخلاقی همبستگی جهانی با فلسطین است و ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاده است.

وزیر امور خارجه نوشت: روز قدس، یادآوری سالانه ضرورت اخلاقی همبستگی جهانی با فلسطین است و ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاده است.