صدور ۲۵۰۰ فتوای تکفیری علیه عراقی‌ها طی ۱۸ سال گذشته

اتحادیه علمای مسلمان در عراق تاکید کرد در ۱۸ سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ فتوای تکفیری صادر و موجب شده تا عراقی‌های زیادی جان خود از دست بدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، اتحادیه علمای مسلما..

صدور ۲۵۰۰ فتوای تکفیری علیه عراقی‌ها طی ۱۸ سال گذشته

اتحادیه علمای مسلمان در عراق تاکید کرد در ۱۸ سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ فتوای تکفیری صادر و موجب شده تا عراقی‌های زیادی جان خود از دست بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، اتحادیه علمای مسلمان در عراق تاکید کرد در ۱۸ سال گذشته ۲۵۰۰ فتوای تکفیری صادر شده که باعث شده تا عراقی‌های زیادی جان خود از دست بدهند.

جبار المعموری رئیس شعبه این اتحادیه در دیالی در سخنانی با بیان این موضوع، گفت: عراقی‌ها بهای سنگینی را به خاطر اندیشه افراط گرایانه مسلط بر مراکز دینی می‌پردازند و نتیجه آن صدور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تکفیری بوده است که ده‌ها هزار غیرنظامی بی گناه قربانی آن شده اند.

المعموری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حقیقتی که ممکن است افکار عمومی جهان از آن اطلاع نداشته باشند این است که پس از سال ۲۰۰۳ بیش از ۵ هزار عامل انتحاری سعودی خود را در بین مردم عراق منفجر کرده اند و اکنون این حق عراق است که خواستار غرامت مالی برای قربانیانی شود که با کمربندهای انفجاری سعودی‌ها و اندیشه‌های افراطی آنها جان خود را از دست داده اند.

وی تاکید کرد: عراقی‌ها بیش از دیگر کشورهای دنیا قربانی افکار افراطی بوده اند.

المعموری به اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی و بین المللی برای بی ثبات کردن عراق هم اشاره کرد.

کد خبر ۵۱۷۹۴۱۸

مقاله اصلی