صالحی: زیرساخت‌ های صنعت هسته‌ ای با وسواس بسیار حفظ شد

صالحی: زیرساخت‌ های صنعت هسته‌ ای با وسواس بسیار حفظ شد رییس سازمان انرژی اتمی گفت: چنانچه مقامات ارشد نظام امری را به مسئولان صنعت هسته‌ای تفویض کنند در زمانی کوتاه، هنگامه‌ای عظیم برپا خواهد شد.
در..

صالحی: زیرساخت‌ های صنعت هسته‌ ای با وسواس بسیار حفظ شد

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: چنانچه مقامات ارشد نظام امری را به مسئولان صنعت هسته‌ای تفویض کنند در زمانی کوتاه، هنگامه‌ای عظیم برپا خواهد شد.

دریافت ۶ MB