سن مدیران عالی وزارت کار ۱۲ سال کاهش یافت

وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی اعلام کرد: در ۳ سال گذشته، سن مدیریت عالی را در وزارت کار ۱۲ سال کاهش دادم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری، وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی در توئیتی نوشت: در سه س..

سن مدیران عالی وزارت کار ۱۲ سال کاهش یافت

وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی اعلام کرد: در ۳ سال گذشته، سن مدیریت عالی را در وزارت کار ۱۲ سال کاهش دادم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری، وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی در توئیتی نوشت: در سه سال گذشته جوانان را در مسئولیت‌های سنگین وزارت جامع تعاون کار و رفاه اجتماعی به کار گرفتم و سن مدیریت عالی را ۱۲ سال کاهش دادم.

وی عنوان کرد: حاصلش موفقیتی است که دوست و غیر دوست به آن اذعان دارند.

کد خبر ۵۱۷۵۹۵۶

مقاله اصلی