سلماس در انتظار ۳ جایگاه CNG

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه در بازدید گروه معین از ناحیه سلماس گفت: بمنظور توسعه و ترویج استفاده از سوخت پاک(CNG) و تقاضای مردم شریف شهرستان سلماس و تسهیل دستیابی به سوخت پاک با احداث سه باب جایگاه CNG در شهرستان سلماس توسط سرمایه گذار بخش خصوص موافقت شده است به […]

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه در بازدید گروه معین از ناحیه سلماس گفت: بمنظور توسعه و ترویج استفاده از سوخت پاک(CNG) و تقاضای مردم شریف شهرستان سلماس و تسهیل دستیابی به سوخت پاک با احداث سه باب جایگاه CNG در شهرستان سلماس توسط سرمایه گذار بخش خصوص موافقت شده است
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه احمد مجرد مدیر منطقه ارومیه ضمن اشاره به اهمیت توسعه و افزایش سوخت پاک در سبد سوخت خودرویی افزود: زیر ساختهای تجهیز یکباب جایگاه CNG با ظرفیت ۲۰۰۰ در جایگاه سلیمانی سلماس ایجاد شده که با پیگیریهای بعمل امده از شرکت گاز استان تا یکماه آینده پس از انشعاب گاز به بهره برداری میرسد

وی گفت: در ۹ ماه نخست سالجاری بالغ بر ۱۴ میلیون لیتر نفت سفید در سطح شهرستان سلماس توزیع و ذخیره سازی شده است و مشکلی در تامین فرآورده های نفتی وجود ندارد

مجرد ضمن تقدیراز رئیس ناحیه سلماس درسوخترسانی مطلوب به مصرف کنندگان به اهمیت شهرستان سلماس از نظر گستردگی روستاهای صعب العبور اشاره کرد و به تعامل هرچه بیشتر مقامات محلی در ارتقای میزان رضایتمندی ساکنین شهرستان سلماس و روستاهای اطراف تاکید کرد

برپایه این گزارش در این بازدید روسا و نمایندگان حراست، روابط عمومی، امور مالی، اداری،IT، مهندسی فرآورده ها و کنترل و نظارت به سرپرستی مدیر منطقه ارومیه در تیم بازدید گروه معین حضور داشتند.