سرپرست نایب رئیسی کاراته استعفا داد/ هروی به تمرینات برمی‌گردد؟

سرپرست نائب رئیسی فدراسیون کاراته تنها بعد از گذشت یک روز از انتصاب از سمت خود استعفا داد.

سرپرست نائب رئیسی فدراسیون کاراته تنها بعد از گذشت یک روز از انتصاب از سمت خود استعفا داد.