سرمربی تیم ملی والیبال زنان مشخص شد

سرمربی تیم ملی والیبال زنان مشخص شد با تصمیم فدراسیون والیبال فریبا صادقی سکان هدایت تیم ملی زنان را برعهده گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از بررسی و جلسات برگزار شده در فدراسیون والیبال در نهایت تصمی..

سرمربی تیم ملی والیبال زنان مشخص شد

سرمربی تیم ملی والیبال زنان مشخص شد

با تصمیم فدراسیون والیبال فریبا صادقی سکان هدایت تیم ملی زنان را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بررسی و جلسات برگزار شده در فدراسیون والیبال در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که فریبا صادقی به عنوان سرمربی تیم ملی زنان معرفی شود.

فریبا محمدیان نائب رئیس والیبال زنان در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.