سخنان رهبر انقلاب مرا حافظ قرآن کرد/ حفظ کل قرآن کریم ظرف ۲ سال

کرمان – حافظ قرآن اهل تسنن با اشاره به اینکه سخنان رهبر انقلاب مرا حافظ قرآن کرد، گفت: ظرف مدت دو سال موفق به حفظ کل قرآن کریم شدم.

کرمان – حافظ قرآن اهل تسنن با اشاره به اینکه سخنان رهبر انقلاب مرا حافظ قرآن کرد، گفت: ظرف مدت دو سال موفق به حفظ کل قرآن کریم شدم.