ستاد لاریجانی هنوز رئیس ندارد/ رایزنی با یکی از یاران قدیمی

«علی لاریجانی» شخصا مدیریت ستاد انتخاباتی‌اش را بر عهده دارد و در حال رایزنی با یکی از یاران قدیمی‌اش برای پذیرش این پُست است.

«علی لاریجانی» شخصا مدیریت ستاد انتخاباتی‌اش را بر عهده دارد و در حال رایزنی با یکی از یاران قدیمی‌اش برای پذیرش این پُست است.