ساعت کاری مجلس در ماه مبارک رمضان تغییر می‌کند

ساعت کاری مجلس در ماه مبارک رمضان تغییر می‌کند طبق اعلام روابط عمومی مجلس، ساعت کاری مجلس شورای اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان تغییر پیدا می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام روابط عمومی مجلس، ساعت..

ساعت کاری مجلس در ماه مبارک رمضان تغییر می‌کند

ساعت کاری مجلس در ماه مبارک رمضان تغییر می‌کند

طبق اعلام روابط عمومی مجلس، ساعت کاری مجلس شورای اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان تغییر پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام روابط عمومی مجلس، ساعت جلسات علنی مجلس در ماه رمضان تغییر خواهد کرد و جلسات از ۸:۴۵ تا ۱۲:۴۵ دقیقه برگزار می‌شود.

همچنین، در صورت اوج‌گیری کرونا ممکن است تغییراتی در وضعیت پروتکل‌های بهداشتی مجلس به صورت موقتی اجرا شود.