«زنگنه» به مجلس می‌رود/ تفحص از سازمان ملی استاندارد بررسی می‌شود

مجلس شورای اسلامی فردا جلسه علنی خواهد داشت و سوال نمایندگان از وزیر نفت رسیدگی می‌شود.

مجلس شورای اسلامی فردا جلسه علنی خواهد داشت و سوال نمایندگان از وزیر نفت رسیدگی می‌شود.