زمین لرزه ۵.۳ ریشتری کردستان را لرزاند

زمین لرزه ۵.۳ ریشتری کردستان را لرزاند سنندج – زلزله ای با شدت ۵.۳ ریشتر مریوان را به لرزه در آورد.
به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای با شدت ۵.۳ ریشتر ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه استان کردستان را به لرزه در آ..

زمین لرزه ۵.۳ ریشتری کردستان را لرزاند

زمین لرزه ۵.۳ ریشتری کردستان را لرزاند

سنندج – زلزله ای با شدت ۵.۳ ریشتر مریوان را به لرزه در آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای با شدت ۵.۳ ریشتر ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه استان کردستان را به لرزه در آورد.

کانون این زمین لرزه در ۲۴ کیلومتری مریوان و عمق ۱۰ کیلومتری زمین قرار دارد.

گزارشی از خسارات احتمالی زمین لرزه دریافت نشده است.