زمان برگزاری انتخابات تعیین رئیس رژیم صهیونیستی مشخص شد

کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با انتشار بیانیه ای از برگزاری انتخابات تعیین رئیس این رژیم در تاریخ ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) خبر داد.

کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با انتشار بیانیه ای از برگزاری انتخابات تعیین رئیس این رژیم در تاریخ ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) خبر داد.