رژیم غذایی غربی موجب افزایش ریسک التهاب روده می شود

طبق نتایج یک مطالعه جدید، رژیم غذایی غربی به گونه ای به سیستم ایمنی در روده ها آسیب می رساند که می تواند خطر عفونت و بیماری التهاب روده را افزایش دهد.

طبق نتایج یک مطالعه جدید، رژیم غذایی غربی به گونه ای به سیستم ایمنی در روده ها آسیب می رساند که می تواند خطر عفونت و بیماری التهاب روده را افزایش دهد.