روز قدس یادآور نابودی اسرائیل در آینده نزدیک است

دزفول – نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: روز قدس، یادآور نابودی رژیم غاصب صهیونیستی در آینده نزدیک است.

دزفول – نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: روز قدس، یادآور نابودی رژیم غاصب صهیونیستی در آینده نزدیک است.