روز قدس عامل وحدت بین همه امت‌های مسلمان است

زنجان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: روز قدس عامل وحدت بین همه امت‌های مسلمان است و تجلی اقتدار و وحدت ملت های مسلمان در مقابل رژیم جعلی اسرائیل است.

زنجان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: روز قدس عامل وحدت بین همه امت‌های مسلمان است و تجلی اقتدار و وحدت ملت های مسلمان در مقابل رژیم جعلی اسرائیل است.