روحانیون در امیدآفرینی برای حضور در انتخابات نقش محوری دارند

گرمی – رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمی گفت: وظیفه اصلی آگاه‌سازی آحاد جامعه برای مشارکت حداکثری در انتخابات برعهده طلاب و روحانیون است.

گرمی – رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمی گفت: وظیفه اصلی آگاه‌سازی آحاد جامعه برای مشارکت حداکثری در انتخابات برعهده طلاب و روحانیون است.