رضایت ۸۶ درصدی کشاورزان، روستاییان از بیمه صندوق بیمه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸۶ درصد از مخاطبین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از مزایای این بیمه در ایام پیری و از کار افتادگی رضایت دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۸۶ درصد از مخاطبین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از مزایای این بیمه در ایام پیری و از کار افتادگی رضایت دارند.