رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان شورای شهر سلیقه‌ای نبود

آمل- فرماندار ویژه آمل گفت: در رد یا تایید صلاحیت کاندیدهای شورای اسلامی شهرهای شهرستان هیچ اعمال سلیقه‌ای از سوی هیئت اجرایی و نظارت نبوده است.

آمل- فرماندار ویژه آمل گفت: در رد یا تایید صلاحیت کاندیدهای شورای اسلامی شهرهای شهرستان هیچ اعمال سلیقه‌ای از سوی هیئت اجرایی و نظارت نبوده است.