رد شکایت «نادران» علیه «بذرپاش» از سوی قوه قضائیه

رد شکایت «نادران» علیه «بذرپاش» از سوی قوه قضائیه دو مرجع قضایی با رسیدگی جداگانه، اتهام الیاس نادران علیه رئیس کل دیوان محاسبات کشور را رد کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دو مرجع قضائی با رسیدگی جداگان..

رد شکایت «نادران» علیه «بذرپاش» از سوی قوه قضائیه

دو مرجع قضایی با رسیدگی جداگانه، اتهام الیاس نادران علیه رئیس کل دیوان محاسبات کشور را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو مرجع قضائی با رسیدگی جداگانه، اتهام «الیاس نادران» علیه «مهرداد بذرپاش» رئیس کل دیوان محاسبات کشور را رد کردند.

شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت و شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، در پی شکایت‌های جداگانه نادران و ستاد امر به معروف و نهی از منکر یکی از استان‌ها علیه رئیس کل دیوان محاسبات مبنی بر اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، درباره هر دو اتهام مطرح شده علیه مهرداد بذرپاش قرار منع تعقیب صادر کردند.

این آرا پس از ابلاغ به طرفین پرونده، مراحل قضائی خود را طی کرده و قطعی شده است.

پیش از این، رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و معاونت قوانین مجلس نیز در فواصل زمانی مختلف، ادعای نادران را رد کرده و بر طی شدن روال قانونی در انتخاب مهرداد بذرپاش برای ریاست کل دیوان محاسبات کشور صحه گذاشته بودند.