ربیعی: مذاکره‌ ای میان نمایندگان ایران و آمریکا نخواهد بود

ربیعی: مذاکره‌ ای میان نمایندگان ایران و آمریکا نخواهد بود ربیعی، سخنگوی دولت گفت: نشست وین که امروز انجام می شود، فرصتی برای تبادل نظرات تمامی طرف ها درباره نحوه و زمانبندی بازگشت به برجام است.
دریا..

ربیعی: مذاکره‌ ای میان نمایندگان ایران و آمریکا نخواهد بود

ربیعی، سخنگوی دولت گفت: نشست وین که امروز انجام می شود، فرصتی برای تبادل نظرات تمامی طرف ها درباره نحوه و زمانبندی بازگشت به برجام است.

دریافت ۱۱ MB