دولت روحانی هنوز به ترفند دوقطبی‌سازی امیدوار است

دولت روحانی هنوز به ترفند دوقطبی‌سازی امیدوار است سخنگوی شورای ائتلاف در واکنش به گفتگوی جنجالی وزیر امور خارجه، گفت: دوقطبی سازی ترفندی محسوب می‌شود که دولت روحانی هنوز به آن امیدوار است.
به گزارش خب..

دولت روحانی هنوز به ترفند دوقطبی‌سازی امیدوار است

سخنگوی شورای ائتلاف در واکنش به گفتگوی جنجالی وزیر امور خارجه، گفت: دوقطبی سازی ترفندی محسوب می‌شود که دولت روحانی هنوز به آن امیدوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابراهیم رسولی سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب درباره فایل صوتی منتشر شده از «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه، گفت: بسیار متاسف هستیم که رئیس دستگاه دیپلماسی کشور، با القای یک شبهه افکنی تاریخی، سناریو نویسی میکند. همچنین هیچ عاقلی باورنمیکند انتشار این مصاحبه دررسانه ای معاند یک گاف ساده باشد.

وی پیرامون نحوه انتشار این فایل صوتی نیز افزود: فایل مصاحبه در امنیتی ترین نهاد دولت و زیر نظر امنیتی ترین چهره دولت ضبط شده اما به سادگی به دست خبیث ترین رسانه ضد انقلاب رسیده است. به نظرمیرسد دولت گرفتارسرطان تدبیر نیز هست.

سخنگوی شورای ائتلاف تصریح کرد: جریان ضد انقلاب خارج نشین و غرب گرای داخلی به دنبال ایجاد دو قطبی بر سرمسائل سیاست خارجی آن هم در آستانه انتخابات پیش رو هستند از این رو شورای ائتلاف با هوشمندی در این دام گرفتار نخواهد شد و از همه فعالان انقلابی در سراسر کشور درخواست می کند که هوشمندانه به دام این دو قطبی نیفتند و موضوع اصلی کشور که معیشت مردم و اقتصاد است را فراموش نکنند. دوقطبی سازی ترفندی ست که دولت روحانی هنوز به آن امیدواراست.

رسولی با بیان اینکه فصل پاسخگویی دولت برای همه ناکارآمدی ها، نابسامانی ها و بی عرضگی های دولتمردان فرا رسیده است، گفت: هیچ موضوعی نباید و نمی تواند جای این موضوع را در فضای رسانه ای کشور بگیرد.