دولت دیگر نمیتواند محصولات کشاورزان را هرگونه خواست قیمتگذاری کند

دولت دیگر نمیتواند محصولات کشاورزان را هرگونه خواست قیمتگذاری کند رئیس مجلس گفت: با تصمیم انقلابی مجلس، کشاورزان وارد چرخۀ قیمت‌گذاری محصول شدند تا دولت نتواند حاصل دسترنج آنها را هرگونه که خواست قیمت..

دولت دیگر نمیتواند محصولات کشاورزان را هرگونه خواست قیمتگذاری کند

رئیس مجلس گفت: با تصمیم انقلابی مجلس، کشاورزان وارد چرخۀ قیمت‌گذاری محصول شدند تا دولت نتواند حاصل دسترنج آنها را هرگونه که خواست قیمت‌گذاری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ‏در سال گذشته ۲۰ درصد مالیات واحدهای تولیدی و اصناف خرد بخشیده شد و ۳۲هزار میلیارد تومان اعتبار به اشتغالزایی درمناطق محروم اختصاص یافت.

قالیباف گفت: با تصمیم انقلابی مجلس، کشاورزان وارد چرخۀ قیمت‌گذاری محصول شدند تا دولت نتواند حاصل دسترنج آنها را هرگونه که خواست قیمت‌گذاری کند.