دولت در ارائه تسهیلات ارزان قیمت کرونایی کوتاهی کرده است

دولت در ارائه تسهیلات ارزان قیمت کرونایی کوتاهی کرده است شهریار- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در ارائه تسهیلات ارزان قیمت به مردم و اصناف و کسبه و اقشار مختلف برای مدیریت کرونا کوتاهی کرده اس..

دولت در ارائه تسهیلات ارزان قیمت کرونایی کوتاهی کرده است

شهریار- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در ارائه تسهیلات ارزان قیمت به مردم و اصناف و کسبه و اقشار مختلف برای مدیریت کرونا کوتاهی کرده است.

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موقعیت و وضعیت معیشتی اصناف و کسبه که در زمان کرونا برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجبور به تعطیلی و دچار آسیب و زیان‌هایی در این خصوص شده اند اظهار داشت: در این زمینه دولت مبلغی را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

نیکزاد درباره نحوه خرج مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی توسط دولت گفت: این اعتبار بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده است و قرار بود برای اینها تسهیلات ارزان قیمت در نظر بگیرند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه ارائه تسهیلات ارزان قیمت به مردم و کسبه و اصناف توسط دولت کوتاهی شده است عنوان داشت: در این زمینه دیدگاه ما مشخص است و قانون باید این منابعی را که به اسم کرونا در اختیار دولت قرار داده به عنوان تسهیلات در اختیار اقشار مختلف کسبه و بازار و حمل و نقل و راننده‌ها به بخش‌ها بدهند تا کر ونا مدیریت شود و زندگی حداقلی مردم بگذرد.