دولت باید از مردم عذرخواهی کند/ مشکلات کشور، نتیجه ۳۰ سال اصلاحات

تعدادی از چهره‌های سیاسی با بررسی انتخابات‌های پرشور برگزار شده در کشور بر اهمیت شرکت در انتخابات پیش رو تاکید کردند.

تعدادی از چهره‌های سیاسی با بررسی انتخابات‌های پرشور برگزار شده در کشور بر اهمیت شرکت در انتخابات پیش رو تاکید کردند.