دوازده عنوان «راهنمای برنامه درسی» با رویکرد تحولی ارائه شد

دوازده عنوان «راهنمای برنامه درسی» با رویکرد تحولی ارائه شد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دوازده عنوان «راهنمای برنامه درسی» با رویکرد تحولی را تهیه و به حوزه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگ..

دوازده عنوان «راهنمای برنامه درسی» با رویکرد تحولی ارائه شد

دوازده عنوان «راهنمای برنامه درسی» با رویکرد تحولی ارائه شد

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دوازده عنوان «راهنمای برنامه درسی» با رویکرد تحولی را تهیه و به حوزه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در راستای اجرایی کردن سند تحول بنیادین، دوازده عنوان «راهنمای برنامه درسی» که با رویکرد تحولی و توسط کارگروه‌های پژوهش و برنامه ریزی درسی تهیه شده را به مشاوران وزیر ابلاغ کرد.

راهنمای برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری «آداب و مهارت‌های زندگی و بنیان خانواده»، «زبان و ادبیات فارسی»، «فرهنگ و هنر»، «کار و فناوری»، «حکمت و معارف اسلامی»، «علوم اجتماعی»، علوم تجربی»، «پیش دبستانی»، «قرآن و عربی»، «ریاضی»، «تربیت بدنی»، «زبان‌های خارجی» عناوین دوازده‌گانه برنامه‌های درسی ارائه شده هستند.