ده‌ها هزار سرباز روسیه هنوز در مجاورت مرزهای اوکراین مستقر هستند!

دبیرکل ناتو در گفتگو با خبرنگاران حین حرکت به سمت محل برگزاری نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل ادعا کرد: ده‌ها هزار سرباز روسیه هنوز در مجاورت مرزهای اوکراین مستقر هستند!

دبیرکل ناتو در گفتگو با خبرنگاران حین حرکت به سمت محل برگزاری نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل ادعا کرد: ده‌ها هزار سرباز روسیه هنوز در مجاورت مرزهای اوکراین مستقر هستند!